>>    วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 วันทำบุญก่อตั้งโรงเรียนสามพรานวิทยา ครบรอบ‬ 55 ปี
ณ หน้าเสาธงและหน้าอาคาร 3
‪#‎ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ‬ - เนตรนารี ตามปกติ
‪#‎ การเรียนการสอนมีตามปกติ‬ เริ่มเรียนในคาบที่ 2


>> การแต่งกายวันศูกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558   นักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 แต่งกายด้วยชุดพละสีแดง ส่วนนักเรียน

ชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6   แต่งกายด้วยด้วยชุดสี เทา-แดง