โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ           

          


            
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙
            โรงเรียนสามพรานวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ราคากลางของงานก่อสร้าง
             ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   อ่านรายละเอียดคลิ๊ก...รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการคัดเลือก ครั้งที่ 1 โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนำผู้ปกครองมารายงานตัว
และร่วมทำข้อตกลงกับโรงเรียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี
             คำสั่งโรงเรียน/ประกาศ
             รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียน
                        
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559
 กรอกข้อมูลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ดาวโหลดเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป