โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

 

                 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 10.00 น. 

                                             ‪


  ปฏิบัติงานวิชาการ  โรงเรียนสามพรานวิทยา เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2558