โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

 

            ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 10.00 น. 

                                             ‪

  แผนผังงาน 120 ปี อำเภอสามพราน และของดีอำเภอสามพราน วันที่ 8 มกราคม 2559  

                            


  ปฏิบัติงานวิชาการ  โรงเรียนสามพรานวิทยา เดือน มกราคม  พ.ศ.2559

  ปฏิบัติงานวิชาการ  โรงเรียนสามพรานวิทยา เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559

  ปฏิบัติงานวิชาการ  โรงเรียนสามพรานวิทยา เดือน มีนาคม  พ.ศ.2559

  ปฏิทิน รับสมัคร ม.1- ม.4 ปี 2559