โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

          

            ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4
            โรงเรียนสามพรานวิทยา รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 , ม.4 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
            การมาสมัครเรียนนักเรียนต้องนำผู้ปกครองมาด้วย และต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน เรียบร้อยเท่านั้นค่ะ
                         ปฏิทินการรับสมัคร / รายวิชาที่สอบคัดเลือก
                        เอกสารที่ใช้มอบตัวนักเรียน / อัตราเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา

                                

           ประกาศ เปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลโครงการช้างเผือก
            โรงเรียนสามพรานวิทยา เปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลโครงการช้างเผือก วันที่ 3-4-5 เมษายน 2560
            ทางโรงเรียนได้มีการเปิดห้องเรียนพิเศษ ห้อง GIFTED FOOTBALL รายละเอียดตามโปสเตอร์ด้านล่าง

     

            กีฬาบุคลาการ สามพราน สัมพันธ์ ครั้งที่ 3
             การแข่งขันกีฬาบุคลากร "สามพราน สัมพันธ์ ครั้งที่ 3" ปี 2560 จัดขึ้น ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

                        

            
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙
            โรงเรียนสามพรานวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ราคากลางของงานก่อสร้าง
             ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   อ่านรายละเอียดคลิ๊ก...


ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียน
                        
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559
 กรอกข้อมูลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ดาวโหลดเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป