โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

                      
                    

 
ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1/59   ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
นักเรียนชั้น ม.6 อบรมกิจกรรม The Profit ฉลาดลงทุน   บรรยากาศการเรียนโครงงาน ทุกวันอังคาร
 
บรรยากาศการเรียนลูกเสือ_เนตรนารี 1/2559   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภาคเรียนที่ 1/2559
 
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันเต้น ระดับภาค และนักเรียนที่แข่งขันแต่งกลอนวันสุนทรภู่   ประมวลภาพกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน
ลูกเสือแห่งชาติ