โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาพการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

- ภาพการดำเนินงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

- ภาพการดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

- ภาพการร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562

- ภาพคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

- คุณก้องภพ สรงกระสินธ์ (คุณพ่อของ ชนาธิป สรงกระสินธ์) นักฟุตบอลทีมชาติไทยมอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนสามพรานวิทยา เพื่อสนับสนุนด้านกีฬาของทางโรงเรียน

- ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่ตัวแทนทีมฟุตซอลโรงเรียนสามพรานวิทยา ที่แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี

- ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- ภาพกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

- ภาพกิจกรรมการแข่งขันการจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

- ผู้อำนวยการมอบรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

- ภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีฯ

- ภาพการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

. ผู้อำนวยการมอบรางวัล แก่ นางสาววรัญญา เลไธสง นักเรียนชั้น ม.5/3 ที่ได้รับรางวัลที่2 (เหรียญเงิน) การแข่งขันสัตกรีฑา ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 (บุรีรัมย์เกม)

. ภาพกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสามพรานวิทยา ครบรอบ 59 ปี

. ต้อนรับครูใหม่

. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,4