โรงเรียนสามพรานวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ
ระบบเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์
กำหนดการสอบซ่อมนักเรียน
ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนสามพรานวิทยา คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าห้องสมุดดิจิทัล  
ประกาศโรงเรียนสามพรานวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 216 อาคารเรียน 318 และ
อาคารเรียน 424 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียน
                        
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558
              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559
 กรอกข้อมูลนักเรียน โดยฝ่ายปกครอง เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 ดาวโหลดเอกสาร ฝ่ายบริหารทั่วไป