ITA ONLINE 2023

SPW online
รวม link ห้องเรียน online สำหรับนักเรียน

Facebook กลุ่มงานวัดและประเมินผล
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ผลการเรียนของนักเรียน และอื่นๆ

รวมข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษา การแข่งขัน และอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับการศึกษา


Digital Library ห้องสมุดดิจิทัล
คลังความรู้ดิจิตอลหลากหลายหมวดหมู่ จะดูคลิปยาว ๆ จะอ่านเรื่องราวบน e-Book
เราก็มีพร้อมให้บริการ

Facebook โรงเรียนสามพรานวิทยา
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างฉับไวผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมสมฤดี
กดไลค์ กดแคร์ กดแชร์ ตอนนี้ได้เลย

Facebook ศูนย์คอมพิวเตอร์
รอบรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมนานาเทคโนโลยี ให้คำชี้แนะในการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน